Komunikacja wideo poprawia współpracę zespołów o zasięgu globalnym

Według opublikowanych ostatnio przez Cisco badań, konferencje online z wykorzystaniem opcji wideo pozwalają nawiązywać bardziej intensywne kontakty i ułatwiają porozumienie między rozmówcami. Ograniczają też skutki kulturowych i osobowościowych różnic między … Continue Reading →