Koszmar w ośrodku wychowawczym, wyrok sądu

Na kary 2 lat i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu skazane zostały dwie siostry boromeuszki z prowadzonego przez zakon ośrodka wychowawczego w Zabrzu. Odpowiadały m.in. za bicie i przyzwalanie na przemoc, także seksualną, między wychowankami.

Komentarze są wyłączone.