Polskie rody magnackie na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Życie codzienne i oficjalne Lubomirskich, Sanguszków, Sobieskich, Potockich ilustrują ich portrety, widoki siedzib, herby, pamiętniki, korespondencja, starodruki i rzemiosło artystyczne – na wystawie zebrano ponad 300 unikatowych często eksponatów.

Komentarze są wyłączone.